Cuộc thi ảnh "Cùng hành động vì đại dương xanh"

Giải thưởng

Dự kiến có 10 Giải thưởng bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 giải Khuyến khích.

Căn cứ vào số lượng thực tế các bài dự thi sẽ tăng hoặc giảm số lượng giải thưởng.

     - Giải Nhất: 01 giải gồm Máy quay hành trình GoPro 9 (Tổng trị giá: 8.000.000 đồng)

     - Giải Nhì: 02 giải, mỗi giải gồm 01 Tai nghe Bluetooth Apple AirPods 3 2022 (Tổng trị giá: 8.000.000 đồng)

     - Giải Ba: 03 giải, mỗi giải gồm 01 Balo máy ảnh pgytech onemo lite 22l (Tổng trị giá: 9.000.000 đồng)

     - Giải Khuyến khích: 04 giải, mỗi giải gồm 01 Ổ cứng di động HDD 1TB

(Tổng trị giá: 6.000.000 đồng)

     Ngoài giải thưởng, sáng kiến đạt giải được trao Chứng nhận Cuộc thi ảnh “Cùng hành động vì đại dương xanh” của Ban tổ chức