Cuộc thi ảnh "Cùng hành động vì đại dương xanh"

Giới Thiệu

Cuộc thi ảnh "Cùng hành động vì đại dương xanh" là một sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách như rác thải nhựa, túi nilon, ô nhiễm không khí, và chất lượng nước biển. Cuộc thi hướng tới việc tuyển chọn những tác phẩm ảnh nghệ thuật có nội dung sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ môi trường biển. Thông qua các tác phẩm dự thi, chúng tôi mong muốn kêu gọi cộng đồng quốc tế và người dân Việt Nam chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, và tuyên truyền về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển cho sự phát triển bền vững. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, tuổi tác hay giới tính. Hãy tham gia cùng chúng tôi để góp phần tạo nên một đại dương xanh sạch, bảo vệ tương lai của hành tinh chúng ta.