Cuộc thi ảnh "Cùng hành động vì đại dương xanh"

Sứ Mệnh

Cuộc thi ảnh "Cùng hành Động Vì Đại Dương Xanh" được tổ chức với sứ mệnh quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách như rác thải nhựa, túi nilon, và ô nhiễm không khí. Thông qua việc tuyển chọn các tác phẩm ảnh nghệ thuật có nội dung sâu sắc, cuộc thi hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh về một Việt Nam không rác thải nhựa đến cộng đồng quốc tế và người dân trong nước. Đồng thời, cuộc thi còn góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của chính quyền địa phương, cá nhân, và doanh nghiệp trong việc giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa, đặc biệt là nhựa dùng một lần, và xả thải đúng nơi quy định.

Cuộc thi cũng đặt mục tiêu kêu gọi cộng đồng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao ý thức về tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái biển. Chúng tôi ghi nhận, cổ vũ và động viên những cá nhân và tổ chức đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương trong suốt thời gian qua. Sứ mệnh của cuộc thi là tạo ra một cộng đồng ý thức và hành động bảo vệ môi trường biển, góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.